Regulamin

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia na rzecz zarejestrowanych
  Użytkowników usługi drogą elektroniczną przez serwis www.mamaistetoskop.pl,
  prowadzony przez Katarzynę Woźniak.
 2. Korzystanie z serwisu i rejestracja jest całkowicie dobrowolna i darmowa.
 3. Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom zamieszczanie komentarzy i zdjęć
  oraz utrzymanie ich na stronie internetowej, a także otrzymywanie newslettera, jeśli
  Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 4. Serwis www.mamaistetoskop.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów
  publikowanych przez Użytkowników w komentarzach. Komentarze są moderowane i
  ukazują się w serwisie po zaakceptowaniu ich treści.
 5. Użytkownik serwisu www.mamaistetoskop.pl oświadcza, że posiada prawa autorskie
  do wszystkich przesyłanych i umieszczonych w komentarzach zdjęć i przyjmuje na siebie
  pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne nadużycia. Serwis
  www.mamaistetoskop.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu
  praw autorskich co do zamieszczonych przez Użytkownika zdjęć.
 6. Użytkownik rejestrujący swoje konto w serwisie przekazuje adres e-mail potrzebny do
  założenie konta lub otrzymywania newslettera całkowicie dobrowolnie.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z serwisu poprzez
  usunięcie jego konta bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji wykrycia działań
  niezgodnych z regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia
  społecznego.
 8. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu www.mamaistetoskop.pl
  lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania powyższego regulaminu można nadsyłać
  pocztą elektroniczną poprzez formularz korespondencyjny znajdujący się na podstronie
  Kontakt.
 9. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu w dowolnym
  czasie.
 10. Zmiany zostaną natychmiast zaktualizowane na stronie internetowej
  www.mamaistetoskop.pl